برگزاری دوره آموزش قانون کار ویژه واحدهای صنفی در بستک

به منظور ارتقا سطح آگاهی جامعه هدف یک دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی ویژه کارگران و کارفرمایان واحدهای صنفی با تدریس بهرام فولادچنگ برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ،  به منظور ارتقا سطح آگاهی جامعه هدف یک دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی ویژه کارگران و کارفرمایان واحدهای صنفی […]

به منظور ارتقا سطح آگاهی جامعه هدف یک دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی ویژه کارگران و کارفرمایان واحدهای صنفی با تدریس بهرام فولادچنگ برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ،  به منظور ارتقا سطح آگاهی جامعه هدف یک دوره آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی ویژه کارگران و کارفرمایان واحدهای صنفی با حضور بیش از ۲۰ نفر به مدت ۲ ساعت در محل سالن کتابخانه مسجد جامع بستک با تدریس بهرام فولادچنگ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستک برگزار شد.

۱۲۲۲۲۲
در این دوره آموزشی پس از توضیحات فولادچنگ در خصوص شمول قانون کار، قرارداد و شرایط انعقاد آن، حق السعی، مزد ثابت و موارد اساسی دیگر سؤلات زیادی در خصوص قانون کار از طرف حضار مطرح شد که از طرف مدرس به همگی آنها پاسخ داده شد.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بستک در بخش پایانی کلاس در خصوص اشتغال مشمولین غائب ضمن تشریح کامل قوانین ، جرائم و مجازات های مربوطه ، بر عدم بکارگیری این افراد در محیط کار تأکید نمو.

انتهای پیام/آ