تماس با ما

برای تماس مستقیم با بستک نیوز می توانید به روش های زیر اقدام کنید:

آدرس : هرمزگان – شهرستان بستک ، خیابان کانال ، ابتدای کوچه پستچی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : آرمان اسدپور ۰۹۱۷۳۶۲۸۳۶۳

۱- ایمیل : bastaknewsmail@yahoo.com

۳- فرم تماس :