سیل عظیم مردم و مسئولین بستک در استقبال از استاندار هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، استاندار هرمزگان جهت تکریم و معارفه فرماندار به شهرستان بستک سفر کرد که در سه راهی تنگ بستک مورد استقبال گرم مردم و مسئولین شهرستان قرار گرفت. استقبال از استاندار با حضور فرماندار سابق و فرماندار جدید صورت گرفت که خود حواشی جالبی را در پی داشت.تصاویر این استقبال […]

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، استاندار هرمزگان جهت تکریم و معارفه فرماندار به شهرستان بستک سفر کرد که در سه راهی تنگ بستک مورد استقبال گرم مردم و مسئولین شهرستان قرار گرفت.

استقبال از استاندار با حضور فرماندار سابق و فرماندار جدید صورت گرفت که خود حواشی جالبی را در پی داشت.تصاویر این استقبال همراه با تصاویر اختصاصی هلی شات بستک نیوز در زیر قابل مشاهده است.

تصاویر از : آرمان اسدپور – شهاب زمانی

photo_2016-08-07_20-16-10

۳

photo_2016-08-07_20-15-55

۴

photo_2016-08-07_20-16-07

۵

photo_2016-08-07_20-16-05

۶

photo_2016-08-07_20-16-02

۷

photo_2016-08-07_20-15-59

photo_2016-08-07_20-16-13

photo_2016-08-07_20-16-18

photo_2016-08-07_20-20-211

photo_2016-08-07_20-20-212

photo_2016-08-07_20-20-213

 ۱

۲