احمد جباری رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری و سرمایه گذاری ایران شد

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، با حکم وزرای اقتصاد ، دادگستری و مونسان معاون رئیس جمهور، احمد جباری نماینده سابق مردم غرب هرمزگان به عضویت هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری و سرمایه گذاری ایران منصوب و با رای اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، با حکم وزرای اقتصاد ، دادگستری و مونسان معاون رئیس جمهور، احمد جباری نماینده سابق مردم غرب هرمزگان به عضویت هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری و سرمایه گذاری ایران منصوب و با رای اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.

حضور جباری در عالی ترین جایگاه شرکت مادر تخصصی توسعه گردشگری ایران به عنوان بازوی اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور می تواند ظرفیت ارزنده ای برای رونق دهی به بخش گردشگری هرمزگان و جزایر آن و توسعه زیرساخت های این بخش باشد.

بهره مندی از نیروهای توانمند اهل سنت در ساختار دولت از جمله تاکیدات رئیس جمهور به وزرا و معاونین رئیس جمهور در دستگاههای مختلف بوده که در طول دوره اخیر مورد توجه هرچه بیشتری قرار گرفته است.

انتهای پیام/آ