اعزام پزشک به روستای خشاوه ، مورد دهتل و کاشونی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، کانون بسیج جامعه پزشکی و با کمک بسیج سازندگی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک در اقدامی قابل ستایش در روستاهای محروم خشاوه ، مورد دهتل و کاشونی پزشک معالج اعزام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، کانون بسیج جامعه پزشکی و با کمک بسیج سازندگی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک در اقدامی قابل ستایش در روستاهای محروم خشاوه ، مورد دهتل و کاشونی پزشک معالج اعزام کرد.

انتهای پیام/آ