«کاروانسراهای ایران» ثبت جهانی شد/ کاروانسرای احمدخان بستک در بین ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد

کاروانسرای احمدخان بستک در بین ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد.

به گزارش بستک نیوز، در نشست عصر یکشنبه، ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳)، چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO)، پرونده کاروانسراهای ایران (مجموع ۵۴ کاروانسرای تاریخی) بررسی و با تصویب اعضای کمیته به عنوان بیست و هفتمین میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

کاروانسرای احمدخان بستک بعنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی شهرستان بستک و استان هرمزگان نیز در بین این ۵۴ کاروانسرا قرار دارد.

گفتنی این اتفاق می‌تواند زمین ساز جذب گردشگران خارجی و تحول گردشگری در استان هرمزگان و شهرستان بستک شود.

انتهای پیام/