پذیرش مقاله علمی جوان بستکی در ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوری‌های نوین ایران

مقاله علمی جوان بستکی در ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوری‌های نوین ایران پذیرفته شد.

به گزارش بستک نیوز، مقاله محمد آریان‌پور دانش آموز مدرسه نمونه صالحین بستک با عنوان «گیاهان دارویی در برابر سرطان: پیشرفت‌های مهم در کشف دارو» در ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوری‌های نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست‌شناسی ایران که به صورت سخنرانی در همایش ارائه می‌گردد پذیرش شد.

همچنین فصلنامه علمی پژوهشی کشاورزی و محیط زیست پایدار توسط این جوان بستکی زیرنظر کارشناس پژوهشسرای رازی خانم منیژه عبدالله‌پور دانشجوی دکتری نیز تهیه و پذیرش شده است.

انتهای پیام/