تغییرات پی در پی مدیریتی در شهرستان بستک آفت جان پیشرفت شهرستان شده است / آقای استاندار چهار فرماندار در چهارسال تغییر سیاسی است یا ضعف مدیریتی دولت؟

پس از تلاش های ناموفق چندباره افراد بسیار نزدیک گروه سیاسی حاکم بر غرب هرمزگان برای گرفتن صندلی فرمانداری بستک ، امروز محمد جلالی به عنوان سرپرست فرمانداری بستک معرفی شد.

به گزارش بستک‌ نیوز‌، پس از تلاش های ناموفق چندباره افراد بسیار نزدیک گروه سیاسی حاکم بر غرب هرمزگان برای گرفتن صندلی فرمانداری بستک ، امروز محمد جلالی به عنوان سرپرست فرمانداری بستک معرفی شد، انتصابی که بیش از هر چیز بوی زد و بندهای سیاسی می دهد تا اراده ای تصمیم گیران برای خدمت و خدمت گزاری بیشتر.

فضای سیاست زده مدیریتی شهرستان بستک از دیر باز زبانزد همه کسانی بوده که اندکی از کنش و واکنش های موجود در این فضا اطلاع داشتند و از دور و نزدیک برخی از این واقعیات را لمس کرده اند ،فضایی که به جرات می توان گفت صد درصد آن متاثر از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسایل پیرامون آن شکل میگیرد و پیش می رود.

اما متاسفانه طی سالیان اخیر و بعد از حسینی قتالی فرماندار اسبق شهرستان بستک که قریب سه سالی سکان فرمانداری را در دست داشت و توانست در فضای سیاست زده شهرستان بستک چند سالی دوام بیاورد با تغییر نماینده مجلس مانند دوره های پیشین با پدیده ای به نام فرمانداران فصلی در شهرستان بستک مواجه هستیم. پدیده ای که موجب شده یک فرماندار حتی وقت تصمیم گیری برای یک سال بودجه شهرستان را هم نداشته باشد !

فرماندارانی که نیامده شایعه برکناریشان نقل هر مجلس و محفلی می شود و کار تا جایی پیش می رود که بخشی از توان فکری و روانی فرماندار صرف این دست بازی های سیاسی می شود.

سرگذشت دیروز قتالی، قسوریان، بستان را می توان نمونه ای بارز از فضای سیاست زده حاکم بر بستک دانست که نیامده ندای رفتنش را سر دادند فرماندارانی که قبل از آنکه اطرافش را ببیند، کم و کاستیها و ظرفیتها را بدانند و راهکاری بیاندیشند با تغییر مواجه می شوند و چیزی بجز نیرو سوزی و زمان سوزی عاید مردم نمی شود ، جوانان نخبه ای از این خطه که یکی یکی قربانی سیاست زدگی و بازی سیاسی می شوند ، جوانانی که هرکدامشان می توانستند بازوی قدرتمندی برای پیشرفت منطقه باشند.

اما این روزها در حالی که تنها چند ماه به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است بازهم صداها از تغییر حکایت دارد ،تغییراتی که بوی سیاست زدگی اش بیش از نیات خیرخواهانه و معقول و منطقی اش به مشام می رسد.

متاسفانه فضای بوجود آمده در بستک جایگاه خدمت و خدمتگزاری را  با چالشهایی مواجه کرده که جز ضرر برای مردم حاصلی در بر ندارد. ضرری که بدون شک بیشترین آن متوجه مردم و توان و انرژی منابع مالی و بعضا انسانی می شود ، موضوعی که انتظار جامعه پاسخی روشن از سوی استاندار هرمزگان است.

یادداشت/آرمان اسدپور

انتهای پیام/