کمک ۱۵ میلیارد ریالی خیرین بستک به زلزله زدگان سایه خوش

۱۵ میلیارد ریال از محل جمع آوری کمک های نقدی توسط انجمن خیریه بستک به حساب زلزله زدگان سایه خوش واریز شد.

به گزارش بستک نیوز، عبدالقادر صالحی مدیرعامل انجمن خیریه بستک در این خصوص گفت : مبلغ ۱۵ میلیارد ریال توسط انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بستک از محل جمع آوری کمک های نقدی به جهت کمک به زلزله زدگان سایه خوش و مناطق زلزله زده بحساب یکصد خانواده واریز کرده است.

وی افزود: در اولین روز وقوع زلزله در سایه خوش، انجمن خیریه بستک به همراه اعضای تشکل انجمن های خیریه اهل سنت و جماعت جنوب کشور در یک عملیات هماهنگ اقدام به برنامه ریزی کوتاه مدت شامل کمک رسانی میدانی شامل غذا، چادر، پتو و… و برنامه ریزی بلند مدت شامل جمع آوری کمک های نقدی برای بازسازی منازل نموده است. صالحی اضافه کرد : در این راستا طی جلسات متعدد با نهادهای دولتی بویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مقرر گردید با مشارکت دو جانبه اقدام به ساخت و یا تعمیر منازل کنیم، که متاسفانه با گذشت چندین ماه این مهم محقق نگردیده است ، لذا اعضای تشکل انجمن های خیریه اهل سنت و جماعت جنوب در جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء تصویب کرد که کمک های جمع آوری شده بحساب سرپرست خانواده های آسیب دیده از زلزله واریز گردد.

انتهای پیام/