کتاب خوانان برتر سال ۱۴۰۱ کانون پرورش فکری بستک معرفی شدند / اهداء لوح تقدیر و تندیس به نفرات برتر

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز بستک گفت: براساس آمار اخذ شده از سامانه کتاب کانون پرورش فکری، فعالیت کتابخوانی اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بستک نیوز، زهرا رحمانی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز بستک در گفتگویی اظهار داشت: با توجه به اینکه کتابخوانی محوری ترین فعالیت کانون به حساب می آید و کلیه فعالیت های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی کانون پرورش فکری بر محور کتاب برنامه ریزی و اجرا می شوند بر همین اساس توجه به کتاب و کتابخوانی همواره مورد اهتمام است.

وی افزود: براساس آمار اخذ شده از سامانه کتاب کانون پرورش فکری، فعالیت کتابخوانی اعضا مورد بررسی قرار گرفت و منا ثنایی، سید علی تقی زاده و مائده نجیبی به عنوان اعضای برتر کتابخوان معرفی شدند و از آنها با اهداء لوح و تندیس، تقدیر شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: این کتابخوان ها براساس دو عامل کمی و کیفی از جمله میزان امانت کتاب و مشارکت فعال در برنامه های کتاب محور تعیین شده است.

گفتنی است کتابخانه کانون پرورش فکری بستک در حال حاضر ۴۸۰ نفر عضو و بیش از ده هزار جلد کتاب دارد که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۸۶۴ جلد کتاب امانت داده است.

انتهای پیام/