طرح هوشمندسازی و شناورسازی سهمیه آرد نانوایان، واحدهای متخلف و با کیفیت پایین را حذف خواهد کرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و مهیا بودن زیرساخت کارتخوان های هوشمند و تکمیل شدن زنجیره داده های گندم، آرد و نان، مرحله جدید این طرح تحت عنوان شناورسازی سهمیه آرد و نان از ماه آینده اجرا می‌گردد.

به گزارش بستک نیوز، سعدالله رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک اظهار داشت: در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و مهیا بودن زیرساخت کارتخوان های هوشمند و تکمیل شدن زنجیره داده های گندم، آرد و نان، مرحله جدید این طرح تحت عنوان شناورسازی سهمیه آرد و نان از ماه آینده اجرا می‌گردد و در این طرح، اختصاص آرد به نانوایان براساس عملکرد فروش نان طبق تراکنش کارتخوان بانک سپه نانوایی طی یک ماه قبل، مبنای کار می باشد.

وی افزود: در روش فعلی با سهمیه ثابت برای نانوایانی که قصد تولید و عرضه بیشتر نان با کیفیت به مردم را دارند نوعی محدودیت محسوب می شود و برای نانوایانی که در کنار تولید و عرضه ظاهری نان، قصد فروش غیرمجاز و خارج از شبکه را دارند یک فرصت محسوب می شود لذا در مرحله جدید شناورسازی سهمیه آرد، متناسب با عملکرد تولید و عرضه نان واحدها توسط سامانه محاسبه می شوند و کمک هزینه پرداختی مبتنی بر عملکرد نانوایان نیز در این مرحله حدودا به دو برابرش افزایش می یابد و در مقابل، فروش نان ثبت شده در کارتخوان های هوشمند، با تسامح کمتر و دقت تحلیل بالاتر، مبنای تخصیص آرد یا پرداخت کمک هزینه قرار می گیرد.

رحمانی در پایان پیش بینی کرد: با اجرای این مرحله، نانوایانی که عرضه نان باکیفیت داشته و ضوابط و قواعد تعریف شده را در سطح بالایی رعایت و رضایت مشتریان را جلب می کنند بطور تدریجی سقف خرید آرد یارانه ای برای آنها افزایش می یابد و بهره مندی از کمک هزینه بابت افزایش فروش ارتقا پیدا می کند و در مقابل، نانوایانی که نان تولیدی آنها از مرغوبیت پایین و فروش کمتر و عرضه خارج از شبکه را داشته باشند به تدریج با محدودیت تامین آرد یارانه ای مواجه می شوند و از چرخه حذف خواهند شد.

انتهای پیام/