صدای مردم

تنها دفتر اسناد رسمی شهر بستک جوابگوی حجم بالای مراجعه کنندگان نیست

به گــزارش بستک نیوز ، مخــاطبان زیادی با ارسـال پیام های جداگانه از باز بودن فقط یک دفتــر اسناد رسمی در شهر بستک ناراضی اند. یکی از مخاطبان به ما گفته است که فقط برای یک وکالت ساده زمـان زیادی را باید صــرف کند و تنها دفـتر اسناد رسمی بستک جوابگوی این حجم از مراجعات نیست.

به گــزارش بستک نیوز ، مخــاطبان زیادی با ارسـال پیام های جداگانه از باز بودن فقط یک دفتــر اسناد رسمی در شهر بستک ناراضی اند. یکی از مخاطبان به ما گفته است که فقط برای یک وکالت ساده زمـان زیادی را باید صــرف کند و تنها دفـتر اسناد رسمی بستک جوابگوی این حجم از مراجعات نیست.

این در حالی است که یکی از دفـاتر اسناد رسمی بستک به دلیل بازنشسته شدن سردفتردار ماههاست که تعطیل است.

در همین خصوص خبرنگار ما چندین بار و با فاصله چندماه یکبار از ریاست دفتر اسناد رسمــی شهــرستان بستک این وضعیت را پیگیری کرده است و هربار قول راه اندازی دفـتر دوم شهر بستک در ماههای آتی داده شده است.