عصر امروز صورت گرفت:

آیین افتتاح چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستاهای ایلود، دهتل، انوه، گزه و شهر بستک

با حضور نماینده غرب هرمزگان، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و جمعی از مسئولین ارشد شهرستان چمن مصنوعی مینی فوتبال افتتاح شد.

به گزارش بستک نیوز ورزشی، عصر امروز با حضور نماینده غرب هرمزگان، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و جمعی از مسئولین ارشد شهرستانز با حضور نماینده غرب هرمزگان، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و جمعی از مسئولین ارشد شهرستان بستک، چمن مصنوعی مینی فوتبال روستاهای ایلود، دهتل، انوه، گزه و شهر بستک افتتاح شد.

گفتنی است پروژه ورزشی ایلود با متراژ ۱۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان، فاز اول پروژه ورزشی دهتل با متراژ ۲۴۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان، پروژه ورزشی انوه با متراژ ۱۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان، پروژه ورزشی گزه با متراژ ۲۲۵۰ مترمربع و اعتبار ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و پروژه ورزشی شهر بستک با متراژ ۱۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

انتهای پیام/