برگزاری اولین نشست کارگروه ملی تدوین آیین نامه ماده یک قانون درآمدهای پایدار با حضور شهردار جناح/ جلالی در نشست دوم نیز حضور خواهد داشت

اولین جلسه کارگروه تدوین آیین نامه ماده یک قانون درآمدهای پایدار، با حضور نصرتی معاون منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها ودهیاریهای کشور برگزار شد.

به گزارش بستک نیوز، اولین جلسه کارگروه تدوین آیین نامه ماده یک قانون درآمدهای پایدار، با حضور نصرتی معاون منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها ودهیاریهای کشور، حق پناه معاون اداره کل سرمایه‌گذاری و طرح‌های اقتصادی، اسدی مدیرکل بودجه، ۱۱ نفر از شهرداران کلانشهرها و منتخب و صاحب نظر کشور و ۶ نفر از پژوهشگران حوزه مدیریت شهری درسازمان شهرداری‌ها تشکیل شد.

محمدجلالی شهردارجناح به دعوت سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور در اولین نشست کارگروه ملی شرکت داشت.

در این جلسه مباحث اصلی مرتبط به تدوین آیین نامه، فصول اصلی و چارچوب کلی بررسی و به تصویب رسید.

دراین جلسه جلالی شهردار جناح به طور مبسوط مباحث و چالش‌های اصلی پیش رو را برشمرد و پیشنهادهای موثری را به کارگروه ملی در راستای تسهیل در حصول درآمد پایدار شهرداری‌ها ارایه کرد.

نصرتی معاون منابع و پشتیبانی و همچنین حق پناه معاون اداره کل اقتصادی سازمان شهرداری‌ها از مدرس معاون عمرانی استانداری هرمزگان صادقی پورمدیرکل امورشهری وشوراهابه دلیل ارایه پیشنهادهای مناسب در کوتاهترین زمان به عنوان تنها استان پیشنهاد دهنده کشور، تقدیر به عمل آوردند.

گفتنی است نشست دوم چهارشنبه ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/