شش فقره ساخت و ساز غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه اتخان شهر جناح رفع تصرف گردید

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک در این خصوص گفت: هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ممنوع می‌باشد.

به گزارش بستک نیوز، محمدرضا قلندری اظهار داشت: در این راستا جمعا به مساحت ۳۵۹۴ متر مربع سازه‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌های فصلی رفع تصرف گردید که با متصرفان نیز برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: وقتی در بستر رودخانه‌ها ساخت و ساز شود مانعی در مسیر هدایت آب در هنگام بارندگی خواهد شد و این امر باعث سیلاب می‌گردد که یکی از علل وقوع سیل ساخت و ساز غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانه هاست.

این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: مسئولین و متولیان امر و ادارات مربوطه هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها را گزارش نمایند تا از هر گونه خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/