پنج تخته چادر اهدایی مردم بستک به مردم بندرچارک تحویل داده شد

پس از پویش جمع آوری چادر در بستک نیوز پنج تخته چادر اهدایی مردم بستک به مردم بندرچارک تحویل داده شد.

به گزارش بستک نیوز، پس از زمین لرزه‌های بزرگ و پیاپی در بندرچارک و گزارش‌ها از کمبود چادر در منطقه، پویشی به منظور جمع آوری چادر برای مردم بندرچارک در بستک نیوز راه اندازی شد که در این پویش دو روزه ۵ تخته چادر جمع آوری و به مردم بندرچارک تحویل داده شد.

گفتنی مدیریت این پویش را معصوم رنجبر بستکی از جوانان فعال در حوزه اجتماعی بستک به عهده داشت.

انتهای پیام/