افتخارآفرینی دانش آموزان منطقه جناح در جشنواره فردا

دانش آموزان منطقه جناح در مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا در مرحله استانی افتخارآفرینی کردند.

به گزارش بستک نیوز، دانش آموزان منطقه جناح در مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا در مرحله استانی افتخارآفرینی کردند. اسامی دانش آموزان به شرح زیر است:

مبینا روی دل
هنرهای تجسمی – عکاسی
متوسطه اول گله داری جناح رتبه اول استان

فردوس پیاپ
هنرهای دستی – پته دوزی
متوسطه اول گله داری جناح رتبه اول استان

رامین رحمتی
هنرهای تجسمی – عکاسی
متوسطه اول بوعلی سینای هنگویه رتبه اول استان

اقلیما شریفی
هنرهای آوایی – تکنوازی گیتار
متوسطه اول گله داری جناح رتبه دوم استان

سلما بیداد
ادبی – شعر
متوسطه اول گله داری جناح رتبه دوم استان

فاطمه عالی نژاد
هنرهای آوایی – تکنوازی گیتار
متوسطه دوم رابعه فرشادی جناح رتبه دوم استان

انتهای پیام/