رئیس شورای اسلامی شهر بستک

خبر انتزاع بخشی از شهرستان بستک موجی از دلهره و نگرانی را در بین مردم شهرستان ایجاد کرده است

رئیس شورای اسلامی شهر بستک گفت: چندی پیش خبری مبنی بر انتزاع بخش عزیزی از شهرستان بستک و تشکیل شهرستانی جدید در فضای مجازی منتشر و موجی از دلهره و نگرانی را در بین مردم شهرستان در بخش‌های مختلف ایجاد کرد.

به گزارش بستک نیوز، مسعود هوشمند در این خصوص گفت: طرح موجود را بنابر دلایل زیر غیر کارشناسی می‌دانیم و نارضایتی مردم این خطه که از سرمایه‌های گرانبهای انقلاب اسلامی‌اند را اعلام می‌داریم.
۱. همانگونه که اشاره  شد در خصوص ارتقا بخش جناح به شهرستان، اکثریت مردم این شهرستان بسیار نگران و مضطربند، از آنجاییکه در نظام ولائی و مردم سالاری رضایت مردم به مثابه همان رضایت الله است، توجه به دغدغه‌های آنان و کاستی از رنج آن‌ها عبادت محسوب می‌شود و در هر امری مخصوصا تقسیمات کشوری از هر چیزی مهم‌تر است. برای شاهد این مدعی (امضا مردم و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها مبنی برمخالفت با اجرای این طرح موجود است.
۲. شهرستان بستک با تاریخ کهن خود که با قدمت ۴۰۰ سال مدت‌ها به نام جهانگیریه مشهور بوده و شامل کل استان هرمزگان کنونی «بنادر و جزایر» و جنوب فارس و بخشی از استان بوشهر «بندرعسلویه» می‌شده است با جداشدن بخشهای عمده آن در ادوار مختلف در حال حاضر دارای جمعیت حدود هشتاد هزار نفری می‌باشد که برابر ماده هفت قانون تقسیمات کشوری در رده جمعیتی با تراکم متوسط قرار دارد و در صورت اجرای انتزاع متاسفانه در رده جمعیتی استثنائی و کویری قرار خواهد گرفت و از آنجایی که شاخص جمعیتی پائین موجبات تنزل رتبه بسیاری از ادارات و محروم ماندن کل شهرستان از بسیاری از امتیازات خواهد شد، لذا به نظر می‌رسد این طرح جز خسران و زیان چیزی عاید این شهرستان نخواهد شد.
۳. همانگونه که همگان می‌دانند دلیل اصلی ارتقا بخش به شهرستان ارائه خدمات سهل‌تر در مرکز جدید است اما در حال حاضر بسیاری از خدمات ارگان‌ها و ادارات دولتی در شهرستان بستک به دلیل کمبود فعلی جمعیت! در سطح نمایندگی و پایین‌تر اداره می‌گردد و مردم شهرستان از بسیاری خدمات محروم هستند! که موجب نابسامانی و گرفتاری آن‌ها در زندگی روزمره‌شان شده است. به عنوان نمونه چند مورد از ارگان‌هایی که در سطح نمایندگی و… اداره می‌شوند؛ اداره راه و شهرسازی، دادگستری، میراث فرهنگی و… و حتی بسیاری از ادارات بعد از گذشت ۲۰ سال از ارتقاء به شهرستان شدن این شهر، کماکان بخشی از فعالیت‌هایشان در استان و یا شهرستان بندرلنگه یا پارسیان انجام می‌پذیرد!

بدیهی است که تاسیس بیمارستان‌های جدید و ارائه خدمات درمانی جدید و تاسیس مراکز آموزش عالی دولتی و… همگی مستقیماً به شاخصه‌های جمعیتی ارتباط دارد.
به عنوان مثال مجوز بیمارستان جدید منوط به حداقل جمعیت ۵۰ هزار نفری می‌باشد
لازم به یادآوری است که بخش بستک در زمان ارتقا به شهرستان در سال ۱۳۷۸بدون الحاق هیچ بخش و روستا و دهستانی از بخش‌های دیگر  به شهرستان ارتقا یافت. (حتی بخش مهران بندرلنگه که دارای قومیت فرهنگ و عرف همگن با بستک می‌باشند و سابقاً جزء بستک بوده، جز بخش مرکزی بندرلنگه باقی مانده و یا رویدر که از بستک منفک گردیده و به شهرستان خمیر الحاق شده به بستک الحاق نگردید) این در حالیست که دوستان تقاضای الحاق بخش جدیدی را نیز، به خود دارند.
۴. برابر نامه منتشره مذکور  در فضای مجازی در چند نقطه استان هرمزگان انتزاع و ارتقا اعلام گردید لذا توجه به  آمار تطبیقی زیر ضروری می‌نماید:
طرح ارتقاء بخش فین از شهرستان بندرعباس به شهرستان فین
جمعیت شهرستان بندرعباس: ۶۸۶هزار نفر
جمعیت بخش فین: ۲۴هزار نفر
نسبت جمعیتی بخش جدا شده در طرح به شهرستان مادر: ۳/۵ درصد
فاصله جغرافیائی فین تا بندرعباس ۱۰۰کیلومتر
طرح ارتقاء بخش هشتبندی از شهرستان میناب به شهرستان هشتبندی
جمعیت شهرستان میناب: ۲۵۹ هزار نفر
جمعیت بخش هشتبندی: ۳۱هزار نفر
نسبت جمعیتی بخش جدا شده در طرح به شهرستان مادر: ۱۱/۹ درصد
فاصله جغرافیائی هشت‌بندی تا میناب ۶۰ کیلومتر
طرح ارتقاء بخش جناح از شهرستان بستک به شهرستان جناح
جمعیت شهرستان بستک: ۸۰ هزار نفر
جمعیت بخش جناح: ۲۳هزار نفر
کوخرد هرنگ ۱۳هزار نفر
مجموع ۳۶هزار نفر
نسبت جمعیتی بخش جدا شده در طرح به شهرستان مادر: ۴۵درصد!
فاصله جغرافیائی جناح تا بستک از یک مسیر ۲۵و از مسیر دوم ۳۰کیلومتر
با توجه به آمار فوق درصد پائینی از جمعیت شهرستانهای بندرعباس و میناب با تراکم جمعیتی زیاد از شهرستان مادر منتزع می‌شوند و بر عکس درصد بالائی از جمعیت با تراکم متوسط شهرستان بستک جدا شده که اصلا ازاین منظر نیز کاملا غیر عادلانه است.
۵. بسیاری از مردم در این شرایط اقتصادی نامناسب نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقدام کرده‌اند که اجرای این طرح ضرر و زیان فراوانی را به این قشر وارد می‌نماید و عملا اقتصاد منطقه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌نماید.
۶. روابط حسنه شهروندان و مسئولان مرکز شهرستان با تمام اهالی منطقه به گونه‌ای بوده است که در راستای کمک به هر نوع توسعه و فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و… برای تمام مناطق شهرستان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده و همچنین خدمات اقتصادی و اداری در مرکز شهرستان به دور از هرگونه تنگ نظری شهروندان برای تمامی اهالی منطقه فراهم گردیده است تا جایی که حتی عمده‌ی کسبه مرکز شهرستان از دیگر توابع و روسای کارکنان ادارات از تمام نقاط شهرستان می‌باشد و هیچ تبعیض و نابرابری و ناحقی ایجاد نگردیده است و زمینه محبت و دوستی بین شهرها و دهستان‌های شهرستان را فراهم آورده است.
۷. مسئله انتزاع، وحدت و یکپارچگی موجود بین مردم شهرستان را از بین برده و باعث تضعیف وفاق و وحدت مردم منطقه می‌گردد که خود می‌تواند خدای ناکرده زمینه‌هایی برای دسیسه و معاندان کشور برای برهم زدن آرامش و اتحاد مردم منطقه فراهم آورد.
از این رو با توجه به موارد بالا مبنی برعدم رضایت و حتی مخالفت اکثریت منطقه و همگن بودن مردم و دلسرد شدن خیرین نیک اندیش شهرستان در ارائه خدمات که در این خطه در طول تاریخ نشان داده‌اند بازوی قوی برای دولت بوده اند، تبدیل تراکم جمعیتی متوسط به استثنائی بدون هیچگونه نیاز و ضرورتی و تنها بنابر خواست عده معدودی، بار مالی بسیار زیاد برای دولت، فاصله نزدیک سی کیلومتری بین جناح و بستک، تضعیف رتبه و درجه ادارات و در نهایت، نتیجه معکوس در ارائه خدمات، متضرر شدن سرمایه گذاران بخش خصوصی  وسایر دلایل ذکر شده، اجرای انتزاع و ارتقا نه تنها هیچ منفعتی برای آن متصور نیست بلکه برای مردم هر دو مرکز زیان خواهد داشت.
لذاخواهشمند است  دستور فرمایند، این طرح از دستور کار خارج شده و به جهت توسعه یکپارچه و متوازن مناطق مختلف شهرستان بستک از فرامرزان و جناح تا کوخرد و هرنگ و گوده و کوهیج و… طرح‌های ماندگار توسعه‌ای ایجاد نمایند. امیدوارم خداوند به همه‌ی خدمت‌گذاران صَدیق نظام مقدس اسلامی در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف و عزتمند ایران طول عمر عنایت فرماید.

انتهای پیام/