شنبه ۱۳ فروردین، اول ماه مبارک رمضان است

به گزارش بستک نیوز، هیئت فتوا و جماعت اهل سنت جنوب ایران در اطلاعیه ای شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

به گزارش بستک نیوز، هیئت فتوا و جماعت اهل سنت جنوب ایران در اطلاعیه ای شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.