چاپ مقاله جوان جناحی در ژورنال جهانی کشور آمریکا

مقاله تورج حرمی در ژورنال جهانی کشور آمریکا «Journal of Psychology and Neuroscience» چاپ و منتشر شد.

به گزارش بستک نیوز، مقاله تورج حرمی با عنوان «بررسی رابطه بین عملکرد شغلی با فرسودگی شغلی و روان رنجوری در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بستک» در ژورنال جهانی کشور آمریکا «Journal of Psychology and Neuroscience» چاپ و منتشر شد.

گفتنی است تورج حرمی از جوانان شهر جناح و مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بستک است.

انتهای پیام/