دانش آموزانِ امروز مسئولین آینده کشور هستند

رییس اداره آموزش و پرورش منطقه جناح گفت: مسئولین آینده کشور ما از بین همین دانش آموزانی هستند که امروز در انتخابات شورای دانش آموزی چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان منتخب معرفی می شوند.

به گزارش بستک نیوز، عبدالله عالیان رییس اداره آموزش و پرورش منطقه جناح در انتخابات شورای دانش آموزی که به صورت نمادین در مدرسه متوسطه دوره اول نبی اکرم هرنگ برگزار شد گفت: مسئولین آینده کشور ما از بین همین دانش آموزانی هستند که امروز در انتخابات شورای دانش آموزی چه به عنوان رای دهنده و چه به عنوان منتخب معرفی می شوند.

وی افزود: مهم ترین هدف انتخابات شورای دانش آموزی در واقع تمرینِ مشارکت و تقویت کننده روحیه تعامل و مردم سالاری در بین دانش آموزان است.

عالیان تصریح کرد: دانش آموزان را باید از سنین کودکی و نوجوانی به گونه ای تربیت کنیم که هم روحیه کار به صورت مشارکتی داشته باشند و هم نسبت به سرنوشت کشور خود حساس بوده و خود را در این زمینه مکلف بدانند.

انتهای پیام/