همت ستودنی حاج عبید طاهری خیر نیک اندیش، در زیباسازی پارک آبخیز بستک

همت بالای حاج عبید طاهری خیر نیک اندیش، در زیباسازی پارک آبخیز بستک ستودنی است.

به گزارش بستک نیوز، پس از احداث سردر زیبای پارک آبخیز بستک به همت خیر بزرگوار آقای حاج عبید طاهری و‌ پیگیری های آقایان حاج منصور اغنیایی و خالد آرا ، عصر امروز نیز چند اصله نخل برای زیبایی هرچه بیشتر این پارک در نزدیکی سر در ورودی پیاده راه سلامت توسط همین خیرین خریداری و کاشته شد.

گفته شده این خیرین بزرگوار قرار است در ادامه کف سازی و‌دیوار گذاری پیاده راه سلامت مقدار دیگری از مسیر را نیز در آینده ای نزدیک سنگ فرش کنند.

انتهای پیام/