شهرستان بستک مجددا در وضعیت نارنجی قرار گرفت

طبق آخرین نقشه منتشر شده کرونا در کشور متاسفانه شهرستان بستک مجددا در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.

به گزارش بستک نیوز، با انتشار جدیدترین نقشه کرونایی کشور، رنگ بندی شهرستان بستک از زرد (خطر متوسط) به نارنجی (پرخطر) تغییر وضعیت داد.

این در حالی است که شهرستان های همجوار ما در هرمزگان و فارس، وضعیت زرد و آبی دارند اما متاسفانه شهرستان بستک که دو هفته متوالی در وضعیت زرد بود از امروز در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

در حال حاضر شهرستان بستک، تنها شهرستان هرمزگان است که وضعیت آن نارنجی است.

انتهای پیام/