فرماندار بستک:

مهمترین فعالیت آموزش و پرورش تقویت حس پرسشگری و پژوهش در دانش آموزان است

به گزارش بستک نیوز ، سید شمس الدین حسینی قتالی در نشست مشترک خود با سرپرست آموزش و پرورش بستک و مسئول پژوهش سرای دانش آموزی و کارشناسان مربوطه به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش افزود: امر پژوهش و سوق دادن دانش آموزان به سمت پرسشگری یکی از مهمترین فعالیت آموزش و پرورش است که بایستی جزء اولویت کاری این مجموعه باشد و بصورت ویژه به آن توجه شود.

به گزارش بستک نیوز ، سید شمس الدین حسینی قتالی در نشست مشترک خود با سرپرست آموزش و پرورش بستک و مسئول پژوهش سرای دانش آموزی و کارشناسان مربوطه به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش افزود: امر پژوهش و سوق دادن دانش آموزان به سمت پرسشگری یکی از مهمترین فعالیت آموزش و پرورش است که بایستی جزء اولویت کاری این مجموعه باشد و بصورت ویژه به آن توجه شود.

فرماندار شهرستان بستک با اشاره به اینکه خیرین شهرستان در تمامی زمینه ها جهت پیشرفت و آبادانی پیشرو هستند، از مسئولین مربوطه خواست با رایزنی خود با خیرین در جهت رفع کمبود فضاهای آموزشی و تجهیز نمودن پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان اقدام نمایند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه آموزش خانواده ها در زمینه پژوهش و سوق دادن دانش آموزان به سمت پژوهش و حس پرسشگری اهمیت بسزایی دارد، اضافه کرد: همکاری خانواده ها با فعالیتهای آموزشی پژوهش سرا می تواند زمینه رشد، تعالی و شکوفایی دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

انتها/