نماینده غرب هرمزگان خبر داد:

عملیات اجرایی محور جدید کمشک-حمیران با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال آغاز خواهد شد

به گزارش بستک نیوز ، ناصر شریفی از آغاز عملیات احداث مسیر استراتژیک کمشک – حمیران با اعتباری بالغ بر ۱۴ میایارد ریال خبر داد.

به گزارش بستک نیوز ، ناصر شریفی از آغاز عملیات احداث مسیر استراتژیک کمشک – حمیران با اعتباری بالغ بر ۱۴ میایارد ریال خبر داد.

وی در این خصوص گفت : حداث مسیر محور کمشک – حمیران یکی از مطالبات مردم دو منطقه فرامرزان و حمیران از روزهای ابتدایی حضورم در مجلس شورای اسلامی بود.

شریفی اضافه کرد : در همین راستا شیری مدیر کل وقت راه و شهرسازی استان هرمزگان به همراه معاونت راه روستایی و کارشناسان راه و شهرسازی به دعوت ما در دی ماه نود و شش از مسیر کمشک – حمیران بازدید و پس از برآورد اولیه اعتبار این مسیر ، مدیر کل وقت راه و شهرسازی پیگیری کد دار شدن این پروژه را از ما درخواست کرد و بنده بنا به تعهدم نسبت به مردم و مطالبات آنها با جدیت و تا روزهای پایانی کارم در مجلس دهم کد دار شدن این پروژه را در دستور کارم قرار دادم.

نماینده غرب هرمزگان در پایان گفت : خوشبختانه هفته گذشته آگهی مناقصه عملیات اجرایی محور کمشک-حمیران بر روی سامانه اداره کل راهداری استان هرمزگان قرار گرفته است که تا نیمه دوم ماه آینده برنده مناقصه مشخص و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

گفتنی است قرار است در فاز نخست سه کیلومتر ابتدایی این مسیر احداث و در ادامه کیلومترهای بعدی به مناقصه خواهد رفت. این مسیر فاصله شهرستان بستک تا شهرستان پارسیان را کیلومترها کاهش خواهد داد.

انتها/