ناصر شریفی خبر داد:

آرزوی مردم انجیردان مبنی بر راه آسفالته برآورده شد و این پروژه با اعتبار ١۴/٨ میلیارد ریال به پیمانکار ابلاغ شد

ناصر شریفی : با پیگیری های مستمر و با توجه به اینکه پیگیری بهسازی و آسفالت آن مسیررا به مردم روستای انجیردان وعده داده بودم ، سرانجام اعتبار آن جذب و سیزدهم این ماه شروع به کار پروژه به پیمانکارمربوطه ابلاغ و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گزارش بستک نیوز ، ناصر شریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: روستای انجیردان با دویست خانوار با توجه به خاکی و ناهموار بودن مسیر دسترشی، مردم برای عبور و مرور و دسترسیبه مرکز شهرستان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که در این مدت خدمت گزاری ام بارها پیگیر مسیر روستایانجیردان بوده ام و در نطقم در مجلس نیز به این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های مردم این خطه اشاره کردم.

شریفی در ادامه با اشاره به مدت کوتاه میاندوره ای گفت : به لطف خدای بزرگ تمام راه های روستایی بالای بیستخانوار در غرب هرمزگان ازجمله نخل خین ، لاورمیستان و لاورشیخ آسفالت و به بهره برداری رسید که راه انجیردان نیز پنجکیلومتر آن انجام و بدلیل انتقال پیمان و انتقال ساختار راه روستایی از راه و شهرسازی به اداره کل راهداری و برخیمشکلات دیگر از جمله سیل های اخیر در کشور اتمام پروژه به تاخیر افتاده بود

این نماینده مجلس افزود: متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا روند اداری و اجرایی در سراسر کشور و استان بهحالت تعلیق درآمد ولی به لطف خدای سبحان با پیگیری های مستمر و با توجه به اینکه پیگیری بهسازی و آسفالت آن مسیررا به مردم روستای انجیردان وعده داده بودم ، سرانجام اعتبار آن جذب و سیزدهم این ماه شروع به کار پروژه به پیمانکارمربوطه ابلاغ و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

ناصر شریفی در پایان از پیگیری های استاندا و پرتلاش هرمزگان ، مهندس مدرس معاونت عمرانی استانداری ومدیران کل راه و شهرسازی و راهداری استان هرمزگان نیز معاونین آن ها به جهت اهتمام ویژه در پیگیری و عملیاتی شدنپروژه های راه سازی در غرب هرمزگان تشکر کرد.

گفتنی است روستای انجیردان دور افتاده ترین روستای شهرستان بستک و در شمال شرقی مرکز شهرستان قرار گرفته است .

انتها/