همایش شهرداران استان هرمزگان با جلسه تخصصی شهرداران در خصوص تسهیل مسائل و مشکلات شهرها به کار خود پایان داد

به گزارش بستک نیوز ، روز گذشته جلسه ای در دو نوبت صبح و عصر به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرهای استان هرمزگان با حضور حدود ۳۲ شهردار و مسئولان استان هرمزگان به میزبانی شورای اسلامی و شهرداری جناح برگزار شد.

به گزارش بستک نیوز ، روز گذشته جلسه ای در دو نوبت صبح و عصر به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرهای استان هرمزگان با حضور حدود ۳۲ شهردار ، معاون امور عمرانی استانداری ، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان ، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان ، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و چند تن از معاونین خود ، معاون آبفاضلاب شهری استان هرمزگان ،نماینده شرکت گاز  و فرماندار بستک به میزبانی شورای اسلامی و شهرداری جناح برگزار شد.

در این جلسه تخصصی شهرداران هر شهر به بیان مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند.

گزارش تصویری لینک زیر

انتها/