معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان در جمع شهرداران:

ورود خیرین به پروژه های عمرانی و شهری یک روش مهم تامین مالی شهرداری هاست که تجلی آن در جناح به وضوح مشخص است

رضا مدرس ادامه داد : نکته مهمی که در شهر جناح به آن توجه شده است شروع کننده یک روش جدید تامین منابع مالی پروژه های شهرداری است که به طور قاطع واحد است و اینگونه بهره گیری از مشارکت افراد ذی نفوذ و توانمند هر منطقه یک روش تامین مالی مهم به صورت سخت افزاری است به گونه ای که فکر ما اینگونه تامین سخت افزاری باشد تجلی آن در شهر جناح خود نمایی می کند

به گزارش بستک نیوز ، معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان که بعنوان میهمان ویژه به همایش شهرداران استان هرمزگان در جناح آمده بود ضمن خوش آمد گویی به شهرداران و تشکر از میزبانی شهرداری جناح در این مراسم گفت : روش های تامین منابع مالی که همه شهرداران با آن درگیر هستند درآمد پایدار مبتنی بر عملکرد مردم شهرها در حوزه خدمات شهری است که به نوعی به آن درآمد پایدار می گویند که بنده به آن اعتقادی ندارم زیرا این پایداری به میزان توان اقتصادی مردم شهری که در آن خدمات را ارائه می کنیم مبتنی است.

رضا مدرس ادامه داد : نکته مهمی که در شهر جناح به آن توجه شده است شروع کننده یک روش جدید تامین منابع مالی پروژه های شهرداری است که به طور قاطع واحد است و اینگونه بهره گیری از مشارکت افراد ذی نفوذ و توانمند هر منطقه یک روش تامین مالی مهم به صورت سخت افزاری است به گونه ای که فکر ما اینگونه تامین سخت افزاری باشد تجلی آن در شهر جناح خود نمایی می کند که به واسطه خیرین بزرگوار بخصوص حاج منصور عباسی به صورت کامل متجلی است.

معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان با تجلیل و تقدیر به مشارکت حاج منصور عباسی در پروژه های امور عمرانی شهر جناح افزود : این بزرگوار در حوزه مختلفی منجمله آب ، بهداشت ، آموزش و عمران شهری ورود کرده است و نه تنها در شهر جناح بلکه در جای جای این استان و کشور ورود کرده اند.

مهندس مدرس با اشاره به بازآفرینی شهری گفت : مهمترین شاخصه هویتی هر شهر نمای هر شهر است که نه بعنوان یک موضوع مهندسی بلکه هر کسی که در حوزه معمار شهری کار می کند و به هویت شهری اعتقاد دارد به نمای هر ساختمان توجه می کند . وی اضافه کرد : توانمندی ، تفکر و وسعت دید شهرداران را نمای شهری ، شهرسازان ، هویت بخشان و مشاوران اجتماعی می سازند و مهمترین شخصی که این تفکر را اجرا می کند و به هویت بخشی شهر می پردازد شهردار هر شهری است و توان شهردار هر شهر با وسعت دید آن رابطه مستقیم با هویت شهری دارد.

این مقام مسئول با اشاره به باز آفرینی شهری گفت : قریب به یکسال است در تلاش هستیم تا یک کار نو در حوزه بازآفرینی شهری در استان هرمزگان  ایجاد کنیم . وی افزود : این نکته که به جامعه محلی و توانمندی آنها بسیار مهم است و باید بعنوان یک هدف به آن نگاه کنیم و این به معنی هدر دادن منابع مالی نیست زیرا آنها برای طی مسیر باید شرایط آن را داشته باشند و این وظیفه ما مسئولان است که شرایط را برای آنها ایجاد کنیم.

مدرس ادامه داد : اعتقاد ما بر این است در حوزه بازآفرینی برای کارآمد کردن یک بافت ناکارآمد به گونه ای باید باشد که فرآیند اجرای کار را به حداقل برسانیم و تسهیل کنیم که برمبنای مشارکت فکری و مشارکت اجتماعی باشد .

انتها/