بخشدار کوخرد هرنگ :

نیازهای روستاها شناسایی و اولویت بندی شود

به گزارش بستک نیوز ، عبدالله بورنگی با تاکید بر در نظر گرفتن منافع روستا وپیگیری امورات گفت: دهیاران به عنوان بازوی توانمند دولت نقش محوری واساسی در روستاها دارند و انتظار می رود که نیازها و مشکلات مردم روستا خود راشناسایی ، اولویت بندی وبا برقراری ارتباط با دستگاهای اجرایی برای رفع مسایل و مشکلات تلاش کنند.

به گزارش بستک نیوز ، عبدالله بورنگی با تاکید بر در نظر گرفتن منافع روستا وپیگیری امورات گفت: دهیاران به عنوان بازوی توانمند دولت نقش محوری واساسی در روستاها دارند و انتظار می رود که نیازها و مشکلات مردم روستا خود راشناسایی ، اولویت بندی وبا برقراری ارتباط با دستگاهای اجرایی برای رفع مسایل و مشکلات تلاش کنند.

وی در ادامه سخنان خود در این بخش افزود: دهیاری بایستی در وهله‌ی اول پایداری و توسعه‌ روستا در امر معاش، زندگی و رفاه عمومی را مد نظر داشته باشند و نگاه جامع به روستا داشته باشند و به دنبال این باشند که چگونه ماندگاری مردم در روستاها را افزایش دهند .وی در پایان این بخش از سخنان خودافزود: اگر اشراف و اطلاعات جامع نسبت به اولویت ها داشته باشید در پیگیری های خود موفق خواهید بود وبه نتیجه خواهید رسید که این امر نیز مستلزم تدوین سند توسعه روستاها وهمچنین تهیه شناسنامه سیاسی ,اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی روستاها برای برنامه ریزی ورسیدن به هدف است که در تهیه این شناسنامه که چارچوپ کلی آن توسط بخشداری تهیه گردیده بایستی از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در روستا بویژه ظرفیت نیروی انسانی به عنوان هیات های اندیشه ورز که در روستاها در حال شکل گیری است استفاده کرد .

عبدالله بورنگی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشارکت مردم به عنوان یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه وخودپایدار نواحی روستای افزود :دهیاران می توانند با انجام وظایف و کارهای خود به نحو احسن وبه دور از هر حاشیه باعث جلب رضایت و امیدواری مردم شوند که این امر در نهایت منجر به مشارکت مردم در امورات وتوسعه روستا می گردد.

وی همچنین بر ضرورت اهتمام دهیاری ها در تشکیل تعاونی های دهیاریها تاکید کرد و افزود: برای استفاده از خدمات و تسهیلات بیشتر ورسیدن به درآمد پایدار بایستی تعاونی دهیاریهای بخش تشکیل وفعال گردد.

همچنین در این جلسه پیرامون موضوعات مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز ، تشکیل مدیریت بحران روستا ، تشکیل انجمن های میراث فرهنگی روستا وشناسایی آثار غیر ملموس حوزه میراث فرهنگی وگردشگری ، چالش های آب شرب در روستا ها وترویج فرهنگ استفاده بهینه از آب شرب ، ومشارکت دهیاران در جشن گلریزان سخنانی مطرح گردید .