رتبه های برتر شهرستان بستک در آزمون سال ۹۵ مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۹۵ رتبه های برتر شهرستان بستک مشخص شد که این رتبه ها عبارتند از : گروه ریاضی و فنی : ۱-پویا امینایی رتیه ۹۳۲ ۲- پوریا امینایی رتبه ۹۹۴ ۳-اقبال خوشه چین رتبه ۱۰۲۴ ۴- علی ضربت رتبه ۱۴۳۲ ۵-امینه افشارنیا […]

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۹۵ رتبه های برتر شهرستان بستک مشخص شد که این رتبه ها photo_2016-08-10_23-50-46عبارتند از :

گروه ریاضی و فنی :

۱-پویا امینایی رتیه ۹۳۲

۲- پوریا امینایی رتبه ۹۹۴

۳-اقبال خوشه چین رتبه ۱۰۲۴

۴- علی ضربت رتبه ۱۴۳۲

۵-امینه افشارنیا رتبه ۲۴۰۴

گروه علوم تجربی :

۱-اسماعیل افسرده رتبه ۳۲۵

۲-نرگس مدنی زاده رتبه ۵۸۸

۳-آمنه محمودی رتبه ۱۳۴۹

۴-ساره بهادر رتبه ۱۵۵۴

۵-عفیفه دن رتبه ۱۵۸۴

۶-حسن اندرز رتبه ۱۹۵۶

۷-محسن پیرا رتبه ۲۰۸۶

۸-شیما نعیم آبادی رتبه ۲۱۴۳

۹-پارسا خلیلی رتبه ۲۱۱۹

۱۰-مصیب مدنی زاده رتبه ۲۵۵۲

۱۱-مینا دشتی رتبه ۲۸۱۶

گروه علوم انسانی :

۱-فاطمه محمودی رتبه ۳۶۳

۲-طیبه درستان رتبه ۴۹۸

۳-سنا رحیمی رتبه ۹۹۲

۴-برنا امینه رتبه ۱۱۳۲

۵-آمنه محمدی رتبه ۱۵۰۱

۶-الهه شیخ رتبه ۲۲۸۰

۷-سمیه حقیقت رتبه ۲۴۴۳

۸-مینا دشتی رتبه ۲۸۱۶

۹-شیوا عبدی رتبه۲۷۸۴

۱۰-صلاح الدین شیخی رتبه ۱۶۲۲

گروه هنر :

مریم ایاز رتبه ۱۵۴

گروه زبان های خارجه :

۱-سنا رحیمی رتبه ۲۶۱

۲-اسماعیل افسرده رتبه ۴۵۲