در گفتگو با شهردار جناح مطرح شد:

از تکمیل پل بزرگ جناح تا احداث و تکمیل گلزار مطهر شهدای گمنام و زمینی کردن برق فشار قوی

به گزارش بستک نیوز ، محمد جلالی شهردار جناح در گفتگو مفصلی با بستک نیوز از عملیات اجرایی سه طرح بزرگ عمرانی در سطح این شهر خبر داد.

به گزارش بستک نیوز ، محمد جلالی شهردار جناح در گفتگو مفصلی با بستک نیوز از عملیات اجرایی سه طرح بزرگ عمرانی در سطح این شهر خبر داد.

 تکمیل پل بزرگ بلوار امام خمینی ( ره )

جلالی ضمن اشاره به پل بزرگ بلوار امام خمینی (ره) شهرجناح گفت : مشخصات طول این پل ۲۷ متر،عرض ۱۸ متر و ارتفاع ۵ متر می‌ باشد که در مدت زمان ۶۰ روز مفید کاری به اتمام رسیده است و  در طرفین پل نیز آخرین مراحل تحکیم بستر نیز انجام شده است.

وی افزود : اجرای عملیات احداث پل مذکور با رعایت کلیه جوانب و اصوص فنی و مهندسی صورت گرفت.به دلیل عرض ۶ متری کم اتصالی بلوارهای ۳۰ متری امام خمینی(ره) و حاج منصور عباسی که حادثه ساز بود و لزوم هدایت ترافیکی مناسب و سهولت در رفت و آمد و عبور و مرور تصمیم به تعریض پل گرفته شد که درمدت زمانی که اعلام شده بودعملیات عمرانی به اتمام رسید.

جلالی اشاره کرد : درحال حاضرنیز عملیات جدول گذاری برای اتصال دو بلوار امام خمینی(ره)وحاج منصورعباسی در حال انجام است که بزودی آسفالت آن نیز انجام خواهدشد.

احداث و تکمیل گلزار مطهر شهدای گمنام

شهردار جناح با اشاره به گلزار مطهر شهدای گمنام شهرجناح که بصورت ناقص طراحی و نیمه تمام باقی مانده بود گفت : طراحی این بنا براساس المان های سنتی و بومی و بهره گیری از معماری ایرانی واسلامی منطقه مجددا انجام شد و به همت و مساعدت حاج منصور عباسی خیر بزرگوارو نیک اندیش و بزرگ مرد شهر جناح اجرای عملیات تکمیل مزار و محوطه آن شروع شده است .

وی افزود : طراحی محوطه به گونه ای انجام شده است که فضای سبز مناسب ،مسیرعبورومرور نیز در آن مشخص شده است . با بهره گیری از معماری سنتی گلزار مطهر شهرجناح به نماد و المان مهم شهری تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری از اهتمام حاج منصور عباسی در تکمیل گلزار شهدای شهر جناح تقدیر و تشکر نمودند.

عملیات اجرایی اتصال بلوار امام خمینی(ره)به بلوار حاج منصورعباسی

محمد جلالی در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی اتصال بلوارحاج منصورعباسی به بلوار امام خمینی(ره) که درحال انجام است گفت : درمحل اتصال بلوارحاج منصور عباسی و امام خمینی(ره)به دلیل وجود مزار مطهر شهدای گمنام شهر و ورودی به مناطق مسکونی و همچنین جداسازی اتصال بلوارهای امام خمینی(ره) و حاج منصور عباسی طراحی آن انجام و اجرا گردیده که در محل اتصال ۷۲۰ متر طول کابل برق فشار قوی با حفاری به طول ۸۰۰متر و عمق یک مترو۸۰سانتی متر به صورت زمینی انجام شد و عملیات نصب شبکه برق زمینی نیز صورت گرفت.

وی اضافه کرد : عملیات اجرایی فوق در یک روز کاری انجام شد که می توان به لحاظ کیفیت در اجرا نمودن که جز کارهای شاخص انجام شده به لحاظ اجرا در مدت زمان کوتاه با دقت،کیفیت و سرعت می باشد.

جلالی اضافه کرد : عملیات اجرای برق زمینی به دلیل عبورشبکه برق فشارقوی ازبالای محل اتصال بلوارحاج منصورعباسی وبلوارامام خمینی(ره) که در آینده مقرر هست در طرفین زیباسازی و منظرسازی و احداث المانهای شهری در ارتفاع صورت گیرد مزاحمت ایجاد می کرد.

انتها.