نامگذاری اولین خیابان در شهرستان بستک به نام ارمغان مالیاتی در روستای چاله فرامرزان از توابع بخش جناح

پرداخت به موقع مالیات از سوی مردم روستای چاله فرامرزان به روند توسعه وعمران این روستا شتاب بخشیده است.

به گزارش بستک نیوز ، آمنه دیالی دهیار روستای چاله فرمرزان در گفتگوی اختصاصی با بستک نیوز در خصوص نامگذاری یکی از خیابان های روستا به نام ارمغان مالیاتی افزود: ازآنجائیکه بخشی از اعتبارات دهیاری ها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده می شود واین اعتبارات که ماهانه به حساب دهیاریها واریز می گردد صرفا در پروژه های عمرانی هزینه می شود این دهیاری یکی از خیابانهای اصلی روستا که به بوستان روستا متصل می گردد واز آنجائیکه بخش از اعتبارات این پارک از محل پرداخت مالیات شهروندان عزیز بوده به نام ارمغان مالیاتی نامگذاری گردیده است .

دهیار روستا در ادامه سخنان خود هدف از نامگذاری این خیابان با عنوان ارمغان مالیاتی را قدردانی ،ترویج و اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات عنوان نمود وایراد کرد: پرداخت مالیات یک وظیفه قانونی می باشد اما از آنجائیکه در امورات عمرانی روستا ها هزینه می گردد و روند وتوسعه و عمران روستا را شتاب می بخشد یک سنت احسنه ومشارکت در امورات عام المنفعه می باشد که پاداش اخروی به دنبال دارد و نگاه و دیدگاه مودیان مالیاتی نیز بایستی بر همین اساس باشد. تا ان شاالله روز به روز شاهد سازندگی بیشترو پیشرفت روستا ها وشهر ها ودر کل ایران اسلامی باشیم.

انتها.