در پی انتشار خبری از دست انداز هرنگ، پیگیری رسانه ای بستک نیوز جواب داد

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، چندی پیش یکی از کاربران دلسوز هرنگی گزارشی از وضعیت نابسامان دست انداز ورودی هرنگ به بستک نیوز ارائه داد. این گزارش مبنی بر عدم توجه به دست انداز ورودی هرنگ بود که بصورت نصفه از بین رفته و چون نصف دیگرش باقی مانده است محلی برای خلاف و […]

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، چندی پیش یکی از کاربران دلسوز هرنگی گزارشی از وضعیت نابسامان دست انداز ورودی هرنگ به بستک نیوز ارائه داد.

این گزارش مبنی بر عدم توجه به دست انداز ورودی هرنگ بود که بصورت نصفه از بین رفته و چون نصف دیگرش باقی مانده است محلی برای خلاف و دور زدن قانون توسط دیگر رانندگان بود که گلایه هرنگی ها را دربرداشت.

تیم خبری بستک نیوز با پیگیری و مراجعه در آن محل، گزارشی تصویری تهیه کرده و در سایت ، گروهها و کانال های خبری شهرستان منتشر نموده است.مثل اینکه خبر خیلی زود به گوش مسئولان زیربط رسید و نتیجه داد و امروز تصاویری از طریق آن کاربر دلسوز هرنگی به دست ما رسیده که متوجه شدیم این دست انداز بصورت کامل از ورودی هرنگ کنده شده است.

بستک نیوز همواره می کوشد تا صدای مردم را به گوش مسئولان برساند.

herang - 4

herang - 3

herang - 1

herang - 2