شهردار جناح خبر داد:

آماده سازی بر و کف شهرک پرکان شهر جناح

به گزارش بستک‌نیوز ، محمد جلالی گفت : اجرای عملیات آماده سازی طرح ۱۵هکتاری شهرک پرگان که مهرماه امسال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید، به صورت مشارکت شهرداری، راه و شهرسازی و مساعدت خیر نیک اندیش حاج منصورعباسی شروع شد.

به گزارش بستک‌نیوز ، محمد جلالی گفت : اجرای عملیات آماده سازی طرح ۱۵هکتاری شهرک پرگان که مهرماه امسال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید، به صورت مشارکت شهرداری، راه و شهرسازی و مساعدت خیر نیک اندیش حاج منصورعباسی شروع شد.

وی‌افزود ؛ دراین طرح که ۱۵ هکتار از اراضی راه و شهرسازی که با مشارکت شهرداری درحال آماده سازی است شهرداری سهم مناسبی از زمین بابت آماده سازی در اختیار دارد.

شهردار جناح اضافه کرد : اراضی خدماتی مناسبی دراین طرح دیده شده است تا اراضی مورد نیاز طرح های پیرامونی تامین شود. 

همچنین طراحی طرح به نحوی مناسب انجام شده است که تیپهای متعددی از اراضی جهت مسکونی را بتوان درساخت مسکن تامین کرد.

مهندس جلالی با تقدیر ازمعاون عمرانی استاندار,مدیرکل راه وشهرسازی وهمکارانشان اضافه کرد: شهرداری جناح با آماده سازی طرح نسبت به تشکیل بانک زمین اقدام نموده که به منظوربازگشایی املاک واراضی واقع درطرح اراضی مناسبی را دراختیارخواهدداشت.

انتها/