رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بستك خبر داد:

آبگیرى سازه‌هاى آبخیزدارى در حوزه کوهیج و لاور میستان شهرستان بستک

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک از آبگیرى سازه‌های آبخیزدارى حوزه کوهیج و لاور میستان این شهرستان در پی بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش بستک نیوز ، رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک از آبگیرى سازه‌های آبخیزدارى حوزه کوهیج و لاور میستان این شهرستان در پی بارش‌های اخیر خبر داد.

حامد احمدپور گفت : یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب رواناب در این دوره از بارش‌ها توسط سازه‌های آبخیزداری احداثی در حوزه‌ی کوهیج و لاور میستان استحصال شد. 

وى افزود: مهار آب توسط این سازه‌ها علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش خاک باعث تغذیه‌ی سفره‌ی آب زیرزمینی دشت لاورمیستان به‌عنوان تنها منبع تأمین کننده آب شهرهای بستک، جناح و روستاهای طول مسیر می‌شوند.

انتها/آ