در بازدید سرپرست فرمانداری بستک از راه خور جناح مطرح شد/

۱۰ کیلومتر از راه خور جناح آماده و ۱۱ کیلومتر پایانی در مراحل آخر تسطیح و زیرسازی می باشد

به گزارش بستک نیوز ، صبح امروز سرپرست فرمانداری شهرستان بستک به همراه رفیعی زاد بخشدار جناح از روند پیشرفت فیزیکی جاده خور جناح بازدید نمودند.

به گزارش بستک نیوز ، صبح امروز سرپرست فرمانداری شهرستان بستک به همراه رفیعی زاد بخشدار جناح از روند پیشرفت فیزیکی جاده خور جناح بازدید نمودند.

 سرپرست فرمانداری شهرستان بستک در این بازدید تصریح نمودند: ۵ کیلومتر از جاده مذکور از کیلومتر ۱۰ به بعد از سمت جناح در حال حاضر توسط شرکت گاز در حال عملیات تخریب و بازگشایی می باشد که برابر اعلام پیمانکار مربوطه تا اواخر اسفند ماه سال جاری عملیات تسطیح و خاکبرداری آن به اتمام خواهد رسید.

 وی در ادامه اظهار نمودند: ۶ کیلومتر محور یاد شده از سمت مراغ توسط خیرین و هیأت امناء راه خور در حال عملیات خاکبرداری و تسطیح می باشد که از این ۶ کیلومتر ۳ کیلومتر آن آماده آسفالت و ۳ کیلومتر باقیمانده هم در حالت تسطیح و آماده سازی می باشد. 

شایان ذکر است که از مجموع ۲۱ کیلومتر محور یاد شده ۱۰ کیلومتر آن آسفالت و ۱۱ کیلومتر باقیمانده در حال آماده سازی می باشد.