شهردار جناح خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی احداث و تعریض پل بلوارامام خمینی(ره) شهرجناح

به گزارش بستک نیوز ، محمدجلالی شهردار جناح از آغاز عملیات اجرایی پل ورودی بلوار امام خمینی (ره) شهر جناح خبر داد.

به گزارش بستک نیوز ، محمدجلالی شهردار جناح از آغاز عملیات اجرایی پل ورودی بلوار امام خمینی (ره) شهر جناح خبر داد.

  وی با بیان این خبر اعلام داشت از آنجائیکه بلوارحاج منصورعباسی به عرض ۲۴ متر به بلوارامام خمینی(ره)شهر به عرض ۲۴ متراز طریق یک پل ۴دهنه به طول ۵متر و عرض ۷ متر متصل می شود که به لحاظ ترافیکی خطراتی را برای شهروندان و عابرین در پی دارد همچنین به دلیل حجم بالای تردد بین شهرستانی واستانی ازمحور مذکور که بخشی ازشریانهای حیاتی محورارتباطی اصلی از شهرجناح بوده وبه جهت تسهیل و بهبود عبور ومرور واهمیت وضرورت اتصال دو بلوار امام خمینی(ره) و حاج منصورعباسی ، طراحی واجرای پل ابتدای بلوارامام خمینی(ره)(جنب پاسگاه انتظامی) به عرض ۲۴ متروهم عرض با دوبلوار در دستورکار قرارگرفت.

مهندس جلالی با تقدیر و تشکر از حمایت های خاص آقای مهندس مدرس معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری و مدیرکل محترم امورمالیاتی استان وحمایت حاج منصور عباسی خیربزرگوار واعضای فهیم واندیشمندوهمراه شورای اسلامی شهرجناح خاطرنشان کرد عرض پل احداثی با وضع موجود۲۴متربوده که ۱۸متربه سمت شمال و ۲۷ متردرطول شرق به غرب احداث خواهدشد.هزینه اجرای پل بالغ بر ۹۳۰۰ میلیون ریال بوده که از محل منابع مالی شهرداری تأمین شده است.

مهندس جلالی افزود ان شاء الله با برنامه ریزی های صورت گرفته عملیات اجرایی پل فوق که ۴ دهنه ۵متری خواهدبودبه طول ۱۸متربه سمت شمال اجراخواهدشد,درمدت زمان بین ۶۰ تا ۹۰ روزطول خواهدکشید.

انتهای پیام/آ