همزمان با سراسر کشور/

زنگ شروع مدارس در بستک نواخته شد

به گزارش بستک نیوز ، همزمان با سراسر کشور صبح امروز با حضور مسئولان شهرستان بستک زنگ شروع مدارس در دبیرستان دخترانه بوخش نواخته شد.

به گزارش بستک نیوز ، همزمان با سراسر کشور صبح امروز با حضور مسئولان شهرستان بستک زنگ شروع مدارس در دبیرستان دخترانه بوخش نواخته شد.