واژگونی خودرو پراید در محور بستک-لار سه مصدوم برجای گذاشت

به گزارش بستک نیوز، براثر واژگونی یک‌دستگاه پراید به دلیل برخورد با دهانه پل در محور بستک-لار ، سه راهی گودگز سه نفر مصدوم شدند. گفتنی است مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان فارابی بستک منتقل شدند که حال عمومی یک نفر وخیم گزارش شده است.  

به گزارش بستک نیوز، براثر واژگونی یک‌دستگاه پراید به دلیل برخورد با دهانه پل در محور بستک-لار ، سه راهی گودگز سه نفر مصدوم شدند.

گفتنی است مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان فارابی بستک منتقل شدند که حال عمومی یک نفر وخیم گزارش شده است.