چرا قرار نیست ساعت کاری ادارات در هرمزگان تغییر کند؟

به گزارش بستک نیوز، گفته شده به دلیل اینکه در استان هرمزگان ادارات پنجشنبه ها تعطیل است ، امکان تاخیر در آغاز ساعت کاری ادارات وجود ندارد و در صورت اجرای ابلاغ ساعت کاری ادارات توسط دولت باید تعطیلی پنجشنبه ها لغو شود. به این دلیل به نظر می رسد تاخیر در شروع ساعت کاری […]

به گزارش بستک نیوز، گفته شده به دلیل اینکه در استان هرمزگان ادارات پنجشنبه ها تعطیل است ، امکان تاخیر در آغاز ساعت کاری ادارات وجود ندارد و در صورت اجرای ابلاغ ساعت کاری ادارات توسط دولت باید تعطیلی پنجشنبه ها لغو شود.

به این دلیل به نظر می رسد تاخیر در شروع ساعت کاری ادارات منحصر به استان هایی است که پنجشنبه ها در آنها تعطیل نیست که شامل هرمزگان نمی شود.