یک طرفه شدن محور بندرعباس به بندرخمیر و لار از سمت گچین

به گزارش بستک نیوز، مسیر بندرعباس -لار از سمت گچین که پیش از این بصورت دوطرفه بود برای جلوگیری از تصادف، از سمت بندرعباس به خمیر و لار یک طرفه شد و مسیر برگشت از سمت پلیس راه خمیر می باشد.  

به گزارش بستک نیوز، مسیر بندرعباس -لار از سمت گچین که پیش از این بصورت دوطرفه بود برای جلوگیری از تصادف، از سمت بندرعباس به خمیر و لار یک طرفه شد و مسیر برگشت از سمت پلیس راه خمیر می باشد.