نصب پنل خورشیدی برای ۶۰۰ خانوار در بستک

به گزارش بستک نیوز، مدیرعامل شرکت خورشید تابان ساحل گفت: از یکسال گذشته تاکنون برای ۶۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد بستک نیروگاه خورشیدی (پنل) نصب شده است. سید ابوالفضل مصطفوی افزود:تا پایان سال ۱۵۰ نیروگاه خورشیدی دیگر نیز راه اندازی می‌شود.تاکنون در شهرستان بستک بیش از هزار متقاضی ساخت نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.

به گزارش بستک نیوز، مدیرعامل شرکت خورشید تابان ساحل گفت: از یکسال گذشته تاکنون برای ۶۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد بستک نیروگاه خورشیدی (پنل) نصب شده است.
سید ابوالفضل مصطفوی افزود:تا پایان سال ۱۵۰ نیروگاه خورشیدی دیگر نیز راه اندازی می‌شود.تاکنون در شهرستان بستک بیش از هزار متقاضی ساخت نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.