سقوط به آب انبار جان نوجوان ۱۲ ساله فسایی را گرفت!

نوجوان ۱۲ ساله از اعضای خانواده ای که از شهرستان فسا استان فارس در یکی از آب انبارهای اطراف روستا سقوط کرد.

به گزارش بستک نیوز، نوجوان ۱۲ ساله از اعضای خانواده ای که از شهرستان فسا استان فارس به جهت انجام کار گوجه چینی به روستای کوردان بخش مهران بندرلنگه رفته بودند متاسفانه در یکی از آب انبارهای اطراف روستا سقوط می کند که علی رغم نجات وی و انتقال به بیمارستان بستک پس از دو روز در بیمارستان جان باخته است.

این چندمین بار است که خانواده هایی که از شهرستان های دیگر به بستک و بندرلنگه سفر می کنند به دلیل عدم آشنایی با آب انبارها و عمق بالای آنها در آن جان باخته اند!

انتهای پیام/