جوابیه/

جوابیه شرکت آبفاضلاب استان هرمزگان به یادداشت بستک نیوز

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، روابط عمومی شرکت آبفاضلاب استان هرمزگان با ارسال نامه ای به خبر «عدم پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری آبفاضلاب شهری بستک» واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، روابط عمومی شرکت آبفاضلاب استان هرمزگان با ارسال نامه ای به خبر «عدم پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری آبفاضلاب شهری بستک» واکنش نشان داد.

متن جوابیه به شرح زیر می باشد:

سرپرستی محترم  پایگاه خبری تحلیلی بستک نیوز

با سلام

احتراما در پاسخ به گزارش مندرج در آن پایگاه خبری مورخ سه شنبه، ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷، مبنی بر «اعتراض کارگران آب و فاضلاب شهرستان بستک به حقوق معوقه ۳ ماهه» توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون نسبت به انتشار جوابیه در آن خبرگزاری اقدام لازم بعمل آورند.

ضمن عذرخواهی از عدم پرداخت حقوق نیروهای پیمانکار بهره برداری امور آب و فاضلاب بستک، به استحضار می‌رساند؛ حقوق اسفندماه این نیروها توسط شرکت آب و فاضلاب هرمزگان پرداخت شده است اما پیمانکار مربوطه نسبت به پرداخت مطالبات نیروها کوتاهی نموده است.

همچنین در خصوص حقوق فروردین ماه این نیروها، با توجه به عدم پرداخت حقوق معوقه آنان از سوی پیمانکار، شرکت موظف است بر طبق مفاد قرارداد ابتدا نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه اخطار داده و سپس در صورت استنکاف پیمانکار مستقیما نسبت به پرداخت حقوق اقدام نماید که حقوق فروردین ماه با پیگیری معاونت بهره برداری آبفای استان تا دوشنبه ۷ خرداد ماه پرداخت خواهد شد.

در خصوص حقوق اردیبهشت ماه نیز براساس قرارداد، صورت وضعیت پیمانکار پنجم هر ماه به معاونت بهره برداری ارسال می شود که هر صورت وضعیت در بازه زمانی یه هفته تا ده روزبررسی و به معاونت مالی جهت اقدام لازم و پرداخت ارسال می شود.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

انتهای پیام/آ