جهانی شدن کاروانسرای بستک مدیون تلاش‌های سیدبدر آل عبایی شهردار وقت بستک و مرمت‌های عبدالرحیم بخت و مازیار خنجی دوجوان بستکی است

کاروانسرای احمدخان بستک اثری ارزشمند به عنوان اولین اثر از آثار تاریخی استان هرمزگان است که در فهرست ثبت جهانی یونسکو مورد تایید و ثبت گردید.

به گزارش بستک نیوز، کاروانسرای بستک موسوم به احمدخان در شرق میدان دفاع مقدس شهر بستک قرار گرفته است که در پاییز سال ۱۳۹۹، گزارش مقدماتی طرح مطالعاتی کاروانسرای شهر بستک و طرح راهبردی – پژوهشی کاروانسرای بستک در مسیر ثبت جهانی زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان و با همکاری و پیگیری‌های سید بدر آل عبایی شهردار وقت بستک مورد نگارش قرار گرفت که در طرح مورد نظر به موقعیت شهر بستک و مروری بر تاریخچه آن، کاروانسرای بستک از نظر موقعیتی و معماری، ساختارهای همجوار کاروانسرای بستک نظیر آب انبارها و گاوچاه و آثار مرتبط با کاروانسرای بستک در طول مسیر نظیر جاده سنگفرش، کاروانسرای شیخ سلام و غیره مورد مطالعه و مستندنگاری قرار گرفت. در طرح‌های نگاشته شده به تحلیل ساختارهای معماری بنای کاروانسرای شهر بستک و سازه‌های دیگر پرداخته شده است.

طرح راهبردی – پژوهشی کاروانسرای بستک در مسیر ثبت جهانی پس از تاییدیه اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان جهت پیگیری و ثبت جهانی کاروانسرای بستک ارسال گردید. طرح مورد نظر توسط دفتر مطالعات معماری، گردشگری و مردم‌شناسی هُرمیزان به مدیریت پیمان پاسلاری که زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان فعالیت می‌نماید تهیه گردیده است.

بستک نیوز به نمایندگی از مردم بستک از زحمات آقای سید بدر آل عبایی شهردار سابق بستک، عبدالرحیم بخت و مازیار خنجی جوانانی از شهر بستک که این بنای تاریخی را مرمت و مورد استفاده قرار دادند و در مسیر ثبت اتفاقی بزرگ و تاریخی در شهر بستک سهیم بودند تشکر و قدردانی می‌کند.

انتهای پیام/