پذیرش و چاپ مقاله یکی از جوانان شهر جناح در مجله جهانی

مقاله تورج حرمی از جوانان شهر جناح در مجله جهانی راهنمایی و مشاوره در مدارس به چاپ رسید.

به گزارش بستک نیوز، مقاله تورج حرمی از جوانان شهر جناح در مجله جهانی راهنمایی و مشاوره در مدارس با موضوع اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی و رابطه آن بر خانواده‌های دانشجویی دانشکده داروسازی در زمان همه‌گیری کووید ۱۹ به چاپ رسید.

قابل ذکر است تورج حرمی از اهالی شهر جناح و کارمند اداره آموزش و پرورش بستک است که سال گذشته نیز دیگر مقاله وی در ژورنال جهانی کشور آمریکا به چاپ رسیده بود.

انتهای پیام/