گرازهای گرفتار شده در قنات منطقه گوده بستک رهاسازی شدند

پس از انتشار اخبار گرفتاری چند گراز تیمی از محیط زیست استان هرمزگان به منطقه اعزام شد.

به گزارش بستک نیوز، پس از انتشار اخبار گرفتاری چند گراز در قنات قدیمی در منطقه گوده، بلافاصله تیمی از محیط زیست استان هرمزگان به منطقه اعزام شد.

دهقانی رئیس محیط زیست بستک در این رابطه گفت: با حفر یک کانال در نزدیکی قنات، راه خروجی برای گرازها ایجاد شد و گرازها رهاسازی شدند.

انتهای پیام/