باران؛ مهمان آخر هفته هرمزگانی ها

خروجی نقشه ها و مدل های هواشناسی، نفوذ سامانه بارشی به کشور از سمت جنوب غرب را نشان می دهد.

به گزارش بستک نیوز، خروجی نقشه ها و مدل های هواشناسی، نفوذ سامانه بارشی به کشور از سمت جنوب غرب را نشان می دهد که باعث ایجاد رگبار در جنوب کشور و استان هرمزگان خواهد شد.

این مدل ها، میزان بارش ها را برای شهرستان بستک شدید گزارش نداده اند اما ممکن است در ساعاتی از روز پنجشنبه بارش ها به صورت رگبار و رعد و برق نمود پیدا کند.

این سامانه از فردا بعد از ظهر به صورت تدریجی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تا ساعاتی از روز‌جمعه به صورت پراکنده فعال خواهد بود.

انتهای پیام/