پرداخت به موقع قبوض برق برابر با روشنایی بیشتر

همانگونه که همه ما می دانیم، شبکه های توزیع برق نیازمند نگهداری، توسعه و بروزرسانی است و درصدی از هزینه های عملیات توسعه و بروزرسانی شبکه های توزیع از پرداخت قبوض مشترکین تامین می گردد.

به گزارش بستک‌نیوز، پرداخت به موقع قبوض برق تاثیر مستقیمی بر ارایه خدمات مطلوب و تامین برق پایدار برای مشترکان و مردم به همراه دارد و در واقع وصول مطالبات جاری و معوقه مشترکین به صورت معمول صرف اجرای پروژه ها و طرح های برق رسانی، بهسازی و نگهداری شبکه برق و همچنین پرداخت بدهی سال های گذشته به پیمانکاران می شود که عدم پرداخت به موقع آن ها موجب ایجاد مشکلات عدیده در این زمینه ها می گردد که یکی از آنها عدم توانایی شرکت توزیع برق در واگذاری انشعابات جدید و همچنین توسعه شبکه برق است.

علاوه بر این، تناوب کاری صدور قبوض برق مصرفی بدلیل ایجاد تأخیر زمانی تا وصول بهای قبوض برق با توجه به ارزش زمانی پول، کاستی ها و ضررهایی برای شرکت های توزیع برق داشته است که این امر علاوه بر انباشته شدن بدهی های مشترکین، عدم توان پرداخت توسط آنان در آینده را بدنبال دارد.

شرکت توزیع برق استان هرمزگان در سالهای گذشته بیشترین تعامل را با مشترکین بدهکار داشته و حدالامکان با تقسیط بدهی و یا روش های تعامل گونه دیگر به سمت قطع برق مشترکین حرکت نکرده است و صدالبته مشترکین نیز تاکنون همکاری های لازم را در خصوص پرداخت بدهی خود با شرکت توزیع برق هرمزگان داشته اند.

مشترکین می توانند با نصب برنامه «برق من» علاوخ بر مشاهده میزان مصرف دوره ای خود، اطلاع از خاموشی های برنامه ریزی شده، قبوض خود را مشاهده و نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام تا علاوه بر کمک به تامین برق پایدار، آسایش و آرامش را برای خانواده خود به ارمغان آورند.

انتهای پیام/