خسرو محمدی جدیدترین نسخه برای فرمانداری بستک/ استاندار هرمزگان از نیروی خود قاطعانه حمایت کند

پس از یکسال از روی کار آمدن دکتر ولی بستان در فرمانداری بستک و به دست آوردن رضایت نسبی از عملکردش در شهرستان بستک ، بارها خبر تغییر وی در محافل سیاسی پیچیده است که این موضوع حاصلی بجز برهم زدن تمرکز شخص فرماندار برای اجرای برنامه هایش ندارد.

به گزارش بستک نیوز،  پس از یکسال از روی کار آمدن دکتر ولی بستان در فرمانداری بستک و به دست آوردن رضایت نسبی از عملکردش در شهرستان بستک، بارها خبر تغییر وی در محافل سیاسی پیچیده است که این موضوع حاصلی بجز برهم زدن تمرکز شخص فرماندار برای اجرای برنامه هایش ندارد و نکته جالب تر اینکه هربار یکی از گزینه های نزدیک به نماینده غرب هرمزگان به استاندار هرمزگان معرفی می شود که البته تاکنون همه گزینه ها نیز با دست رد نهادهای نظارتی روبرو شده اند.

در آخرین نسخه پیچیده شده برای فرمانداری بستک ، نام «خسرو محمدی» سرپرست فعلی آموزش و پرورش بستک شنیده می شود ، این فرد که از افراد بسیار نزدیک به نماینده غرب هرمزگان است مشخص نیست دلیل تغییرات متعدد پُستی وی در این چندسال اخیر چه بوده است!؟ این فرد که سال گذشته برای نشستن به جای علی سلمانی از معاون آموزش وپرورش بستک استعفا داده بود و سرانجام به خواسته خود نیز رسید ، گویا امروز نیز پس از فقط چندماه از گرفتن پست جدید ، قرار است به‌ زودی صندلی آموزش و‌پرورش بستک را نیز برای گرفتن صندلی فرمانداری بستک رها کند.

استاندار هرمزگان که بارها در تصمیماتش نشان داده است که در برابر خواسته های غیرقانونی برخی نمایندگان کوتاه آمده است ، باید برسر گزینه های انتخابی خودش در مدیریت شهرستان ها پافشاری کند تا علاوه بر تن ندادن به دخالت های نابجا و غیرقانونی نمایندگان در امور اجرایی ، اهداف مورد نظر دولت را پی بگیر‌د!

انتهای پیام/